Sunday, December 11, 2005


JACQUELINE CO

Tsinay in Tex-Mex Country Part 3

Gaya nang maraming Pinoy college students noong 1980s, kinailangang mag aral ng Spanish si Jacqueline Co. Buti na lang dahil ngayon e araw araw siyang napapasabak sa wikang ito sa frontera, sa bayan ng Brownsville sa U.S.-Mexico border. Pahirapan sa pag-conjugate at pag-intindi kung past tense o present tense ang pinag-uusapan. Pero kahit paano nakakasabay naman ang Tsinay na tubong Divisoria.

LISTEN/PAKINGGAN

2 Comments:

Blogger Rizalist said...

Nice site, just passing through...no one in particular thanks for a nice read

Tue Dec 13, 05:51:00 PM  
Blogger Benjamin Pimentel said...

Thanks much for the comment.

Tue Dec 13, 07:44:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home