Friday, December 02, 2005

JACQUELINE CO


Tsinay in Tex-Mex Country

The Chinese Filipinos, or Tsinoys, have played an important role in Philippine history. But they have also endured prejudice that sometimes turned violent. Alam ito ni Jacqueline Co, isang manunulat na lumaki sa Divisoria at Quezon City na ngayon ay nakatira sa Brownsville, Texas sa border ng U.S. at Mexico.

Nakasama ko si Jackie sa Philippine Collegian noong 1980s. Naging section editor siya ng Manila Times at ng Tulay, isang Tsinoy publication.

Sa interbyung ito, ikukuwento ni Jackie ang kanyang karanasan bilang Tsinay, mga karanasan na binanggit niya sa isang essay, "Growing Up Chinese in the Philippines" na isa sa mga selections sa librong "
Intsik," isang koleksyon ng mga sanaysay, tula at maikling kuwento tungkol sa mga Tsinoy.

Ikukuwento rin niya kung paano niya natutunang mabuhay at makibagay sa Tex-Mex country at ang kakaibang nitong kultura, wika at mga isyu kaugnay ng identidad.


LISTEN/PAKINGGAN

4 Comments:

Anonymous Manuel Viloria said...

Hi! Please extend my regards to Jackie. We met in UPCBA and even got to talk about article submissions for Tulay.

Sun Dec 04, 01:45:00 AM  
Blogger Benjamin Pimentel said...

hi manuel. jackie read your message and said she'll get in touch with you directly. i gave her your email address. ingat. - ben

Mon Dec 05, 07:03:00 AM  
Anonymous Manuel Viloria said...

Thanks, Ben.

It's nice to see you sustaining your podcast. Keep up the good work!

Tue Dec 06, 10:45:00 PM  
Blogger Benjamin Pimentel said...

thanks much, manuel. this is a fun, easily accessible but generally inexpensive way to tell our story. cheers!-ben

Thu Dec 08, 07:51:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home