Monday, October 24, 2005

ASIN

"Maalat Pa Rin!" Part 2

Bakit Asinang pinling pangalan ng grupo nina Lolita Carbon at Pendong Aban? Malalaman ninyo ang sagot sa ikalawang bahagi kung saan ikukuwento nila kung paano nagsimula ang grupo.

LISTEN/PAKINGGAN

At nagtataka siguro ang ilan sa inyo kung bakit "Maalat Pa Rin!" ang pamagat ng kabanatang ito. Malalaman ninyo sa ikatlo at huling bahagi.

2 Comments:

Blogger AKILEZ said...

Hello Benjamin I posted your Blog address on my Blog.(if you don't mind)

I read the story about apl.de.ap in Filipinas magazine and was touched how Allan Pineda grew up in a small barrio in Pampanga and to be famous as a member of Black Eyed Peas. Mabuhay Po ang Filipinas!!! take care

Sun Nov 06, 08:22:00 PM  
Blogger Benjamin Pimentel said...

Achilles,
Thanks for the comment. Glad you liked the story about Apl.
Take care.

Mon Nov 07, 11:34:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home