Sunday, September 25, 2005

RUBEN GERARDO
From Samar to Norway Part 2
Ikukuwento ni Ruben Gerardo kung ano ang naitulong ng mga dayuhang tulad niya sa bansa ng Norway at kung ano ang hinahangad niya sa kinabukasan.

LISTEN/PAKINGGAN
RUBEN GERARDO
From Samar to Norway
Narinig ninyo na ang mga Pinoy na nag-Saudi. Iba ang ginawa ni Ruben Gerardopara makaahon sa hirap -- nag Norway. Wala pa siyang bente anyos noong mag-isa siyang naglakbay sa isang bansa na may kakaibang klima at kultura sa nakagisnan niya sa Samar. Sa Part 1, ikukuwento ni Mang Ruben kung ano lang ang dala niya at kung ano ang inasahan niya nang mag-isa siyang lumipad sa Norway.

Monday, September 19, 2005

GLENDA GLORIA

Flowers for a Journalist Part 3

Glenda Gloria talks about how she has learned to balance her journalism career and motherhood.

LISTEN/PAKINGGAN

GLENDA GLORIA
Flowers for a Journalist Part 2


Glenda Gloria talks about her career as an investigative reporter and editor and how Philippine journalism has changed over the past 20 years.

LISTEN/PAKINGGAN

Sunday, September 18, 2005

GLENDA GLORIA
Flowers for a Journalist
Glenda Gloriais one of the most respected investigative reporters in the Philippines today. That has made her a target.
In Part 1 of a 3-part podcast, she talks about the day she received a disturbing gift.
Glenda Gloria is managing editor of Newsbreak and author of Under the Crescent Moon: Rebellion in Mindanao.

Wednesday, September 14, 2005

THEO GONZALVES
Doctor Boogienights Part 3

The doctor recalls what it was like to grow up as a Filipino American.

LISTEN/PAKINGGAN
THEO GONZALVES

Doctor Boogienights Part 2

Doctor Boogienights talks about comedy and culture, and his encounter with three hecklers at a Manila comedy club.

LISTEN/PAKINGGAN

Saturday, September 10, 2005

THEO GONZALVES
Doctor Boogienights
On the University of Hawaii campus in Honolulu, he is Professor Theo Gonzalves . But Professor Theo has another identity. Listen to his story.

Thursday, September 08, 2005


Welcome to Kuwento Kuwento!
Finally, we can get started with the stories and the conversations!